Maxcoach Preloader

Kontakt z nami

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

Eleni Tzoka Stecka

Właścicielka Dworu Ulejno
mob. 690 309 066
mob. 603 093 532
E-mail: [email protected]

Jan Stecki

Event manager
Telefon: 508 162 839

Zarezerwuj termin

    * Eleni Tzoka – Stecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: TZOKA-STECKA ELENI EPSYLON z siedzibą: Borówiec, ul. Kempingowa 6, 62-023 Gądki, NIP 7821659117, mail: [email protected] jest Administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora oraz współpracownicy administratora. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wysłanym zapytaniem i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z chęcią zawarcia umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych. Przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych, d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo nam swoich danych możemy odmówić żądanych działań, w tym nie odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Dane nie służą do profilowania klienta ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.